Nominera ditt bidrag till företagstävlingen Smart industri

Syftet med företagstävlingen Smart industri är att stimulera små och medelstora företags digitala transformation genom att lyfta fram goda exempel som kan visa vägen framåt. Nomineringen för 2023 är öppen och pågår fram till den 5 maj 2023. Initiativet grundades 2016 av Siemens, Teknikföretagen och IVA för att få hela industrin att bli starkare i kampen mot internationella konkurrenter. 
Nominera till Smart industri här
Image
Syftet med företagstävlingen Smart industri är att stimulera små och medelstora företags digitala transformation genom att lyfta fram goda exempel som kan visa vägen framåt. Nomineringen för 2023 är öppen och pågår fram till den 5 maj 2023. Initiativet grundades 2016 av Siemens, Teknikföretagen och IVA för att få hela industrin att bli starkare i kampen mot internationella konkurrenter. 
Nominera till Smart industri här