Contact us

Smart finansiering – nyckeln till hållbar produktion

En ny rapport från Siemens Financial Services (SFS) konstaterar att en bredare användning av smarta finansieringsmetoder kommer att vara nödvändig för att påskynda produktionsföretagens steg mot hållbarhet och kommersiella mål
En ny rapport från Siemens Financial Services (SFS) konstaterar att en bredare användning av smarta finansieringsmetoder kommer att vara nödvändig för att påskynda produktionsföretagens steg mot hållbarhet och kommersiella mål