I Finspång pågår utvecklingen mot en ny industriell revolution