Contact us
En digital tvilling löste idriftsättningens risker

En digital tvilling löste idriftsättningens risker

Riskfaktorerna i Rautes komplexa planerings- och tillverkningsprocess kartlades genom samarbete.