En digital tvilling löste idriftsättningens risker- titta på videoklippet

En digital tvilling löste idriftsättningens risker – titta på videokli…

Riskfaktorerna i Rautes komplexa planerings- och tillverkningsprocess kartlades genom samarbete.