Contact us

Digital tvilling effektiviserar utveckling och tillverkning

Det finns stora utmaningar i att introducera nya produktionsavsnitt eller utveckla nya maskiner. Kostnaderna för fel ökar med faktor tio för varje utvecklingssteg, och efter idriftsättning måste produktionsavsnitt fungera utan driftstopp. Med hjälp av en digital tvilling och simulering kan mycket testas digitalt i förväg och eventuella fel åtgärdas direkt.
Digital tvilling
Det finns stora utmaningar i att introducera nya produktionsavsnitt eller utveckla nya maskiner. Kostnaderna för fel ökar med faktor tio för varje utvecklingssteg, och efter idriftsättning måste produktionsavsnitt fungera utan driftstopp. Med hjälp av en digital tvilling och simulering kan mycket testas digitalt i förväg och eventuella fel åtgärdas direkt.