Contact us
Ökad elanvändning kräver nya lösningar

Ökad elanvändning kräver nya lösningar

Världen står inför stora utmaningar i omställningen bort från fossil energi. Sveriges totala elanvändning kommer att öka väsentligt samtidigt som den begränsas av bland annat effektbrist och låg kapacitet i elnäten. Samhällets alla aktörer behöver hitta nya sätt för att använda elen effektivare, där anpassade elabonnemang kan vara en lösning.