Contact us
Fastigheter ar den storsta energikonsumenten

Fastigheter - nyckel eller hinder i omställningen?

Alla aktörer måste ta sitt ansvar för att ställa om från fossil energi, där fastighetsägare får en nyckelposition att påskynda den gröna omställningen. Fastigheter är den enskilt största energikonsumenten i samhället och framför allt den största elkonsumenten enligt Energimyndighetens sammanställning av energikonsumtionen i Sverige.