Contact us

Skippa det manuella arbetet med PM-Analyze

Varje år har ni som arbetar inom Sveriges kommuner ett ansvar att rapportera in lagstadgade data för vatten och avlopp till Länsstyrelsen. Nu kan du slippa det tidsödande och manuella arbetet med framtida miljörapporter som ibland tar flera dagar. Vår automatiserade lösning med PM-Analyze hjälper dig att ta fram miljörapporten på enbart några minuter.
Varje år har ni som arbetar inom Sveriges kommuner ett ansvar att rapportera in lagstadgade data för vatten och avlopp till Länsstyrelsen. Nu kan du slippa det tidsödande och manuella arbetet med framtida miljörapporter som ibland tar flera dagar. Vår automatiserade lösning med PM-Analyze hjälper dig att ta fram miljörapporten på enbart några minuter.