Contact us

Power-to-X

Vätgas blir en viktig byggsten när industri-, energi- och transportsektorn ska bli CO2-neutral. Just därför har Power-to-X blivit ett fokusområde för många svenska företag. För det enskilda företaget är också valet av partner avgörande. På Siemens lägger vi stort fokus på att sätta rätt ingångsvärden, som underlättar för att förverkliga de långsiktiga målen, kopplat till hållbarhet som lönsamhet.
Power-to-X
Vätgas blir en viktig byggsten när industri-, energi- och transportsektorn ska bli CO2-neutral. Just därför har Power-to-X blivit ett fokusområde för många svenska företag. För det enskilda företaget är också valet av partner avgörande. På Siemens lägger vi stort fokus på att sätta rätt ingångsvärden, som underlättar för att förverkliga de långsiktiga målen, kopplat till hållbarhet som lönsamhet.