ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม - SIRIUS

SIRIUS นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และครอบคลุมลักษณะการใช้งานในระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยมีข้อได้เปรียบที่สำคัญ คือ การออกแบบในเชิงโมดูลาร์ ซึ่งทำให้วางแผนและติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตู้ควบคุมได้ง่าย นอกจากนี้ยังสะดวกต่อการติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของระบบกระจายศูนย์ที่แยกออกมาต่างหาก
Installation of SIRIUS Industrial Controls in a control cabinet
SIRIUS นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และครอบคลุมลักษณะการใช้งานในระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยมีข้อได้เปรียบที่สำคัญ คือ การออกแบบในเชิงโมดูลาร์ ซึ่งทำให้วางแผนและติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตู้ควบคุมได้ง่าย นอกจากนี้ยังสะดวกต่อการติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของระบบกระจายศูนย์ที่แยกออกมาต่างหาก