Contact us

DELTA relfa

รวมความหลากหลายของงานออกแบบที่ลงตัวจากการเลือกผสมผสานการใช้วัสดุคุณภาพสูง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงปลอดภัย สวยงามและตอบสนองกับทุกความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์
delta relfa เดลต้า เรลฟา - สวิตช์ เต้ารับปลั๊กไฟ ซีเมนส์ มาตรฐานเยอรมัน
รวมความหลากหลายของงานออกแบบที่ลงตัวจากการเลือกผสมผสานการใช้วัสดุคุณภาพสูง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงปลอดภัย สวยงามและตอบสนองกับทุกความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์