เทคโนโลยีการจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำและการติดตั้งระบบไฟฟ้า

เพื่อให้แน่ใจว่าการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงมีระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมที่เสถียรตลอดจนอุปกรณ์ส่วนประกอบ (components) ที่เกี่ยวข้องในระบบสามารถทำงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรม คือ SIRIUS, SENTRON, SIVACON และ ALPHA ซึ่งได้มาตรฐานและสอดคล้องกับการใช้งานเฉพาะอย่าง กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาพร้อมกับเครื่องมือทางวิศวกรรมต่างๆ ตลอดจนนวัตกรรมโซลูชันที่ทำงานบนคลาวด์ ทำให…
Electrification-KV-8bit-V4.tif
เพื่อให้แน่ใจว่าการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงมีระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมที่เสถียรตลอดจนอุปกรณ์ส่วนประกอบ (components) ที่เกี่ยวข้องในระบบสามารถทำงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรม คือ SIRIUS, SENTRON, SIVACON และ ALPHA ซึ่งได้มาตรฐานและสอดคล้องกับการใช้งานเฉพาะอย่าง กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาพร้อมกับเครื่องมือทางวิศวกรรมต่างๆ ตลอดจนนวัตกรรมโซลูชันที่ทำงานบนคลาวด์ ทำให…