Contact us

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต รุ่น ALPHA SIMBOX และเบรคเกอร์

เพราะบ้านเป็นมากกว่าที่พักอาศัย

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น ALPHA SIMBOX ที่ได้รับการพัฒนาและ ออกแบบโดยเทคโนโลยีของบริษัทซีเมนส์ ผู้นำด้านนวัตกรรมทางวิศวกรรมพลังงานและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับโลก จึงให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยระดับสูงสุดแก่ผู้ใช้งาน
เพราะบ้านเป็นมากกว่าที่พักอาศัย

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น ALPHA SIMBOX ที่ได้รับการพัฒนาและ ออกแบบโดยเทคโนโลยีของบริษัทซีเมนส์ ผู้นำด้านนวัตกรรมทางวิศวกรรมพลังงานและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับโลก จึงให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยระดับสูงสุดแก่ผู้ใช้งาน