Contact us

การสร้างบ้านที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทางพลังงานเป็นเรื่องสำคัญ

เพราะบ้านเป็นมากกว่าที่พักอาศัย

ผลิตภัณฑ์จำหน่ายไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยของซีเมนส์ ช่วยให้ผู้คนปลอดภัยและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือปรับปรุงบ้าน การป้องกันวงจร โหลดเซ็นเตอร์ และอุปกรณ์ไฟกระชากมีไว้สำหรับผู้สร้างบ้าน ผู้รับเหมาไฟฟ้า และเจ้าของบ้าน เรามีโซลูชันที่เหมาะกับคุณ ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใครและความต้องการของคุณคืออะไร
เพราะบ้านเป็นมากกว่าที่พักอาศัย

ผลิตภัณฑ์จำหน่ายไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยของซีเมนส์ ช่วยให้ผู้คนปลอดภัยและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือปรับปรุงบ้าน การป้องกันวงจร โหลดเซ็นเตอร์ และอุปกรณ์ไฟกระชากมีไว้สำหรับผู้สร้างบ้าน ผู้รับเหมาไฟฟ้า และเจ้าของบ้าน เรามีโซลูชันที่เหมาะกับคุณ ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใครและความต้องการของคุณคืออะไร