Contact us

เปลี่ยนจากวันธรรมดาสู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญของธุรกิจเรา และถือเป็น DNA ของเรา เราเสริมสร้างให้ลูกค้าสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนและวงจรรูปแบบอุตสาหกรรม ด้วยการนำเฟรมเวิร์ก DEGREE มาใช้ เราตั้งเป้าหมายเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจของเราทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)