Contact us

ซีเมนส์และเมอร์เซเดส-เบนซ์พลิกโฉมอนาคตการวางแผนโรงงานอย่างยั่งยืน

(ภาพด้านขวา) Digital Energy Twin ที่ซีเมนส์และเมอร์เซเดส-เบนซ์ร่วมกันพัฒนาขึ้นสำหรับการวางแผนโรงงาน สำหรับอนาคตของการวางแผนโรงงานอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์
Siemens and Benz on Digital Energy Twin
(ภาพด้านขวา) Digital Energy Twin ที่ซีเมนส์และเมอร์เซเดส-เบนซ์ร่วมกันพัฒนาขึ้นสำหรับการวางแผนโรงงาน สำหรับอนาคตของการวางแผนโรงงานอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์