Contact us

ติดต่อเรา

ที่ซีเมนส์ คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล์ เพื่อรับข้อเสนอสินค้าและโซลูชันส์ต่างๆ กรุณาเลือกฝ่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามตารางด้านล่าง