Contact us
Prihodnost dela je hibridna

Prihodnost dela je hibridna

Izsledki Siemensove raziskave kažejo, da podjetja močno podpirajo prehod na fleksibilne oblike dela, vendar pa predpogoji za izvajanje teh oblik še niso v celoti vzpostavljeni.