Raziskave o prihodnosti elektroenergetskih omrežij

Raziskave o prihodnosti elektroenergetskih omrežij

Evropska elektroenergetska omrežja potrebujejo digitalizacijo. Veliko vlogo pri tem igrajo programske aplikacije. V okviru raziskovalnega projekta so strokovnjaki razvili rešitve za avtomatizirano nalaganje programskih posodobitev omrežja.