Contact us
Hrbtenica pametne stavbe

Hrbtenica pametne stavbe

Pametne stavbe imajo številne prednosti. A kako lahko v luči hitrega razvoja zagotovimo, da stavba ne bo tehnološko zastarala, ampak se bo lahko tudi v prihodnosti prilagajala vedno novim zahtevam? Ključ se skriva v aplikaciji Building Twin.