Contact us
Več varnosti na reli preizkušnjah

Več varnosti na reli preizkušnjah

FIA in Siemens sta zagnala skupen projekt za izboljšanje varnosti obiskovalcev in voznikov na reli preiskušnjah. Na podlagi spoznanj iz tega sodelovanja naj bi se tudi povečala varnost pešcev v mestnem prometu.