Partner slovenskega gospodarstva že več kot 140 let

Že več kot 150 let!

Prve oblike sodelovanja s slovenskim gospodarstvom segajo v leto 1869. Od leta 1992 ima Siemens v Sloveniji regionalno družbo.