Contact us

Pogoni loput: OpenAir

Elektro-motorni pogoni loput so izdelani tako, da omogočajo enostavno montažo. Celotna paleta zahteva le tri velikosti ohišij. Izbira omogoča različne aplikacije glede na mehanske zahteve in električne kompatibilnosti s komponentami sistema.
Pogoni loput: OpenAir
Elektro-motorni pogoni loput so izdelani tako, da omogočajo enostavno montažo. Celotna paleta zahteva le tri velikosti ohišij. Izbira omogoča različne aplikacije glede na mehanske zahteve in električne kompatibilnosti s komponentami sistema.