Contact us

Merjenje toplote in razdelitev stroškov

Sistem predstavlja tiho revolucijo pri gradnji novih in prenovah obstoječih objektov. V objekte, kjer je tovrstni sistem vgrajen, se je poraba energije zmanjšala tudi za 30 %. Vgradnja sistema sproži racionalno obnašanje vseh stanovalcev (obračun poteka po dejansko porabljeni količini energije).
Merjenje toplote in razdelitev stroškov
Sistem predstavlja tiho revolucijo pri gradnji novih in prenovah obstoječih objektov. V objekte, kjer je tovrstni sistem vgrajen, se je poraba energije zmanjšala tudi za 30 %. Vgradnja sistema sproži racionalno obnašanje vseh stanovalcev (obračun poteka po dejansko porabljeni količini energije).