Contact us
Siemensove raziskave

Siemensove raziskave

Siemens z industrijo in mesti sodeluje tudi preko svojih raziskovalnih projektov.