Finansiering av klimat-omställning: smarta byggnader

Ett insiktsstudie som undersöker hur smart finansiering kan påskynda implementeringen av smarta, klimatomställda, energieffektiva byggnader.
Image
Ett insiktsstudie som undersöker hur smart finansiering kan påskynda implementeringen av smarta, klimatomställda, energieffektiva byggnader.