Contact us

Finansiering av klimat-omställning: smarta byggnader

Ett insiktsstudie som undersöker hur smart finansiering kan påskynda implementeringen av smarta, klimatomställda, energieffektiva byggnader.
Ett insiktsstudie som undersöker hur smart finansiering kan påskynda implementeringen av smarta, klimatomställda, energieffektiva byggnader.