Contact us

Kundcase: Re-board Technology AB

Genom funktionsavtalet bibehölls mer av likviditeten i företaget till försäljnings- och marknadsaktiviteter som stöttar framtida tillväxtplaner.
Genom funktionsavtalet bibehölls mer av likviditeten i företaget till försäljnings- och marknadsaktiviteter som stöttar framtida tillväxtplaner.