Contact us

Branscherfarenhet stärker Molander Techs tillväxt

Molander Tech är ett snabbväxande företag specialiserat på formsprutning, med stora kunder inom bland annat bil- och klädindustrin. Efterfrågan på deras klimatsmarta förpacknings- och emballagelösningar har ökat stadigt och finansieringen från Siemens Financial Services har varit en förutsättning för att genomföra investeringar och kunna växa som företag.
Molander tech
Molander Tech är ett snabbväxande företag specialiserat på formsprutning, med stora kunder inom bland annat bil- och klädindustrin. Efterfrågan på deras klimatsmarta förpacknings- och emballagelösningar har ökat stadigt och finansieringen från Siemens Financial Services har varit en förutsättning för att genomföra investeringar och kunna växa som företag.