Operationell leasing

Låg månadskostnad med rätt att återlämna utrustningen efter hyrestidens slut. Operationell leasing innebär att du endast betalar för nyttjandet under en viss tid. Dessutom finns möjlighet att enkelt byta eller uppgradera utrustningen. Därmed undviks alla nackdelar som är förknippade med ägandet.
operatörer-konfigurerar-utrustningen-i-en-fabrik
Låg månadskostnad med rätt att återlämna utrustningen efter hyrestidens slut. Operationell leasing innebär att du endast betalar för nyttjandet under en viss tid. Dessutom finns möjlighet att enkelt byta eller uppgradera utrustningen. Därmed undviks alla nackdelar som är förknippade med ägandet.