Contact us

Funktionshyra – allt-i-ett på samma faktura

Med funktionshyra betalar företaget endast för nyttjandet under en viss tid och dessutom finns möjlighet att enkelt byta eller uppgradera utrustningen. Därmed undviks alla nackdelar som är förknippade med ägandet.
funktionshyra ett enkelt sätt att köpa varuautomat eller kopiator
Med funktionshyra betalar företaget endast för nyttjandet under en viss tid och dessutom finns möjlighet att enkelt byta eller uppgradera utrustningen. Därmed undviks alla nackdelar som är förknippade med ägandet.