Contact us

Finansiering för klimatsmart LED-belysning

Genom finansiering från Siemens Financial Services har företag, både privata och offentliga, möjlighet att uppgradera till klimatsmart LED-belysning och spara energi utan att belasta den egna likviditeten. Våra experter hjälper leverantörer att skapa mer attraktiva lösningar åt sina företagskunder och ger utrustningsköpare möjlighet att investera i miljövänlig LED-teknik.
finansiering klimatsmart LED belysning
Genom finansiering från Siemens Financial Services har företag, både privata och offentliga, möjlighet att uppgradera till klimatsmart LED-belysning och spara energi utan att belasta den egna likviditeten. Våra experter hjälper leverantörer att skapa mer attraktiva lösningar åt sina företagskunder och ger utrustningsköpare möjlighet att investera i miljövänlig LED-teknik.