Contact us

Finansiering av batterilager för företag

Batterilagringssystem hjälper företag att dra nytta av överskottsenergi från förnybara energikällor som sol och vind. Samtidigt ökar effektiviteten och pålitligheten av förnybar energiproduktion. Med flexibel finansiering såsom leasing från Siemens Financial Services kan företag genomföra investeringen direkt genom att dela upp kostnaden över tid.
Finansiering av solceller för företag
Batterilagringssystem hjälper företag att dra nytta av överskottsenergi från förnybara energikällor som sol och vind. Samtidigt ökar effektiviteten och pålitligheten av förnybar energiproduktion. Med flexibel finansiering såsom leasing från Siemens Financial Services kan företag genomföra investeringen direkt genom att dela upp kostnaden över tid.