Contact us

Finansiering av hållbara energilösningar

För oss på Siemens Financial Services är det viktigt att underlätta investeringar i ny miljövänlig teknik och accelerera omställningen mot ett hållbart samhälle. Med vår djupa kunskap om teknikinvesteringar och vårt förhållningssätt till marknaden ser vi ofta möjligheter där andra finansiärer ser en risk. Som finansieringspartner möjliggör vi din kunds investering i hållbar energi.
Finansiering av hållbara energilösningar
För oss på Siemens Financial Services är det viktigt att underlätta investeringar i ny miljövänlig teknik och accelerera omställningen mot ett hållbart samhälle. Med vår djupa kunskap om teknikinvesteringar och vårt förhållningssätt till marknaden ser vi ofta möjligheter där andra finansiärer ser en risk. Som finansieringspartner möjliggör vi din kunds investering i hållbar energi.