Contact us

Sprawna weryfikacja wzrostu temperatury w szafach sterowniczych

Zgodna z obowiązującymi normami sprawna weryfikacja wzrostu temperatury. Zmniejszenie temperatury nawet o 5°C w szafie sterowniczej wydłuża jej żywotność aż do 20%. Dlatego weryfikacja wzrostu temperatury jest niezbędna i wymagana przez normę IEC 61439-1.
Temperatura
Zgodna z obowiązującymi normami sprawna weryfikacja wzrostu temperatury. Zmniejszenie temperatury nawet o 5°C w szafie sterowniczej wydłuża jej żywotność aż do 20%. Dlatego weryfikacja wzrostu temperatury jest niezbędna i wymagana przez normę IEC 61439-1.