Contact us

SIMATIC Innovation Tour 2024

Zapraszamy na drugą edycję warsztatów inżynierskich realizowanych w 10 miastach Polski. Podczas prelekcji zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania firmy Siemens i możliwości ich praktycznego wykorzystania. W ramach spotkania możliwy będzie również udział w minitargach.