Contact us

Identyfikacja i lokalizacja w przemyśle

SIMATIC Ident: Identyfikacja przemysłowa na potrzeby analizy danych w całej firmie. Procesy przemysłowe w Fabryce 4.0 wymagają całkowitej przejrzystości i wysokiego poziomu personalizacji. Nasze rozwiązania wypełniają lukę między światem rzeczywistym a cyfrowym - i tworzą korzyści w całym łańcuchu produkcji i dostaw.
Identyfikacja i lokalizacja w przemyśle
SIMATIC Ident: Identyfikacja przemysłowa na potrzeby analizy danych w całej firmie. Procesy przemysłowe w Fabryce 4.0 wymagają całkowitej przejrzystości i wysokiego poziomu personalizacji. Nasze rozwiązania wypełniają lukę między światem rzeczywistym a cyfrowym - i tworzą korzyści w całym łańcuchu produkcji i dostaw.