Contact us
Reluctance Drive System

Napędy maszyn przepływowych o najwyższej sprawności

Popraw sprawność dzięki zastosowaniu systemu napędowego z synchronicznym silnikiem reluktancyjnym