Contact us

Finansowanie opieki zdrowotnej

Medycyna jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się branż. Dynamiczny wzrost liczby prywatnych gabinetów i klinik oraz modernizacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpływają na wzrost konkurencyjności.
Healthcare Financing
Medycyna jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się branż. Dynamiczny wzrost liczby prywatnych gabinetów i klinik oraz modernizacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpływają na wzrost konkurencyjności.