Contact us

Aparatura średniego napięcia

W elektrowniach, stacjach transformatorowych, lokalnych sieciach, w przemyśle stoczniowym i kolejowym: aparatura łączeniowa średniego napięcia ma wszechstronne zastosowanie. Nasza bogata oferta łączników próżniowych do montażu w izolowanych powietrzem rozdzielnicach średniego napięcia zapewnia zawsze bezpieczną i niezawodną dystrybucję mocy.
Aparatura średniego napięcia
W elektrowniach, stacjach transformatorowych, lokalnych sieciach, w przemyśle stoczniowym i kolejowym: aparatura łączeniowa średniego napięcia ma wszechstronne zastosowanie. Nasza bogata oferta łączników próżniowych do montażu w izolowanych powietrzem rozdzielnicach średniego napięcia zapewnia zawsze bezpieczną i niezawodną dystrybucję mocy.