Rozdzielnica elektryczna niskiego napięcia SIVACON S8

Rozdzielnice niskiego napięcia SIVACON S8 są gotowe na przyszłość i cyfryzację. System automatyki rozdzielnicy moży być stosowany do kontroli, monitorowania i parametryzacji aparatury łączeniowej z komunikacją i silników elektrycznych w SIVACON S8. Dane z rozdzielnicy SIVACON S8 są dostępne z poziomu systemów automatyki i zarządzania energią lub systemów analizy w chmurze. Wyjątkowe cechy i moduło…
SIVACON S8
Rozdzielnice niskiego napięcia SIVACON S8 są gotowe na przyszłość i cyfryzację. System automatyki rozdzielnicy moży być stosowany do kontroli, monitorowania i parametryzacji aparatury łączeniowej z komunikacją i silników elektrycznych w SIVACON S8. Dane z rozdzielnicy SIVACON S8 są dostępne z poziomu systemów automatyki i zarządzania energią lub systemów analizy w chmurze. Wyjątkowe cechy i moduło…