Contact us

Systemy do rozdziału energii niskiego napięcia

Inteligentne budynki i coraz bardziej zautomatyzowane zakłady przemysłowe wymagają elastycznych systemów rozdziału energii z możliwościami komunikacyjnymi. Wymagania techniczne stopniowo rosną, a normy systematycznie stają się bardziej rygorystyczne i złożone.
Systemy do rozdziału energii niskiego napięcia
Inteligentne budynki i coraz bardziej zautomatyzowane zakłady przemysłowe wymagają elastycznych systemów rozdziału energii z możliwościami komunikacyjnymi. Wymagania techniczne stopniowo rosną, a normy systematycznie stają się bardziej rygorystyczne i złożone.