Contact us

SENTRON zabezpieczenia różnicowoprądowe

Liczba odbiorników elektrycznych w domach i budynkach komercyjnych znacznie się zwiększyła w ostatnich dekadach. Nowoczesne urządzenia mają często inne charakterystyki w zakresie poboru prądu od tych starszych.
Wyłącznik różnicowoprądowy
Liczba odbiorników elektrycznych w domach i budynkach komercyjnych znacznie się zwiększyła w ostatnich dekadach. Nowoczesne urządzenia mają często inne charakterystyki w zakresie poboru prądu od tych starszych.