Contact us

Urządzenia zabezpieczające SENTRON z funkcją pomiaru i komunikacji

Ochrona przed zwarciami i przeciążeniami, przepięciami, awariami i porażeniami prądem: Urządzenia zabezpieczające obwody odgrywają wiele ważnych ról w instalacjach elektrycznych. Ale są też nowe wyzwania do pokonania, w tym te wynikające z cyfryzacji budynków i zakładów. Urządzenia zabezpieczające SENTRON z możliwością pomiaru i komunikacji zostały udoskonalone specjalnie po to, aby sprostać tym w…
Ochrona przed zwarciami i przeciążeniami, przepięciami, awariami i porażeniami prądem: Urządzenia zabezpieczające obwody odgrywają wiele ważnych ról w instalacjach elektrycznych. Ale są też nowe wyzwania do pokonania, w tym te wynikające z cyfryzacji budynków i zakładów. Urządzenia zabezpieczające SENTRON z możliwością pomiaru i komunikacji zostały udoskonalone specjalnie po to, aby sprostać tym w…