Contact us

Nadzór wideo

Większa liczba przypadków naruszenia zabezpieczeń oraz rosnąca intensywność zagrożeń, w połączeniu z restrykcyjnymi przepisami oraz coraz większą ilością administrowanych danych wizyjnych, to tylko niektóre z wyzwań stojących przed dzisiejszymi systemami zarządzania sygnałami wizyjnymi. Z racji tego, iż operatorom jest coraz trudniej monitorować coraz większą liczbę kanałów wideo typowych dla dzis…
Większa liczba przypadków naruszenia zabezpieczeń oraz rosnąca intensywność zagrożeń, w połączeniu z restrykcyjnymi przepisami oraz coraz większą ilością administrowanych danych wizyjnych, to tylko niektóre z wyzwań stojących przed dzisiejszymi systemami zarządzania sygnałami wizyjnymi. Z racji tego, iż operatorom jest coraz trudniej monitorować coraz większą liczbę kanałów wideo typowych dla dzis…