Contact us

Zarządzanie budynkami w kampusach

Współczesne instytucje publiczne lub komercyjne w sektorze Life Science często rozrzucone są po wielu budynkach. Aby skutecznie monitorować i kontrolować te budynki, niezbędne jest stworzenie koncepcji zarządzania budynkiem o najwyższym stopniu centralizacji i automatyzacji. Poprzez skonsolidowanie odpowiednich technologii na terenie kampusu w ramach jednej platformy, możemy zaoferować opłacalne r…
Współczesne instytucje publiczne lub komercyjne w sektorze Life Science często rozrzucone są po wielu budynkach. Aby skutecznie monitorować i kontrolować te budynki, niezbędne jest stworzenie koncepcji zarządzania budynkiem o najwyższym stopniu centralizacji i automatyzacji. Poprzez skonsolidowanie odpowiednich technologii na terenie kampusu w ramach jednej platformy, możemy zaoferować opłacalne r…