Contact us

Zarządzanie budynkami w zakresie bezpieczeństwa biologicznego

Powstrzymaj zagrożenie - maksymalizuj poziom bezpieczeństwa. Zapotrzebowanie na obiekty zapewniające bezpieczeństwo biologiczne rośnie ze względu na istnienie rządowych programów obrony biologicznej i zwiększanie nakładów na badania w dziedzinie nowo pojawiających się chorób. Aby wypełnić naukową misję polegającą na opracowywaniu szczepionek i rozwiązań leczniczych, obiekty te muszą spełniać najwy…
Powstrzymaj zagrożenie - maksymalizuj poziom bezpieczeństwa. Zapotrzebowanie na obiekty zapewniające bezpieczeństwo biologiczne rośnie ze względu na istnienie rządowych programów obrony biologicznej i zwiększanie nakładów na badania w dziedzinie nowo pojawiających się chorób. Aby wypełnić naukową misję polegającą na opracowywaniu szczepionek i rozwiązań leczniczych, obiekty te muszą spełniać najwy…