Contact us

Zarządzanie budynkami w zakresie badań na zwierzętach

Precyzyjna kontrola optymalnych warunków środowiskowych Nie bez przyczyny obiekty, w których prowadzone są badania na zwierzętach, są środowiskami podlegającymi restrykcyjnym przepisom. Zapewnienie optymalnych warunków dla ludzi i zwierząt w Twoim laboratorium zakłada poświęcenie szczególnej uwagi obsłudze infrastruktury budynku. Nasze zintegrowane, zautomatyzowane rozwiązania pomagają stawiać czo…
Precyzyjna kontrola optymalnych warunków środowiskowych Nie bez przyczyny obiekty, w których prowadzone są badania na zwierzętach, są środowiskami podlegającymi restrykcyjnym przepisom. Zapewnienie optymalnych warunków dla ludzi i zwierząt w Twoim laboratorium zakłada poświęcenie szczególnej uwagi obsłudze infrastruktury budynku. Nasze zintegrowane, zautomatyzowane rozwiązania pomagają stawiać czo…