Contact us

Fraunhofer Institute, Boston

Idealne miejsce do prowadzenia badań. Stuletni budynek służy również jako żywe laboratorium w zakresie badań nad technologiami budynkowymi.