Contact us

Algonquin College, Kanada

Idealne miejsce do kształtowania bardziej zielonego jutra. Innowacyjna technologia i nowe idee od Siemens czynią z Algonquin College wzór do naśladowania w kwestii zrównoważenia #CreatingPerfectPlaces