Contact us

Climatix

Climatix oferuje kompletną gamę elastycznych i skalowalnych regulatorów - od ustandaryzowanych do swobodnie programowalnych. Gama produktów została opracowana do każdego typu zastosowania w ramach instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji pochodzących od producentów oryginalnego sprzętu.
Zastosowania Climatix HVAC przeznaczone dla producentów oryginalnego sprzętu
Climatix oferuje kompletną gamę elastycznych i skalowalnych regulatorów - od ustandaryzowanych do swobodnie programowalnych. Gama produktów została opracowana do każdego typu zastosowania w ramach instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji pochodzących od producentów oryginalnego sprzętu.